• ویدئو آزمایش اعتیاد با تست نواری یا تکی

  ویدئو انجام آزمایش اعتیاد با تست نواری با تکی تست تشخیص مصرف مواد مخدر تکی یا نواری به صورت کیت هایی تک کاغذی است این کیت ها با قرار گیری در نمونه ادرار شخص نتیجه مصرف مواد مخدر را نشان می دهد نحوه انجام آزمایش با  کیت ایبون ، کیت […]
  آزمایش اعتیاد تست نواری
 • ویدئو مراحل انجام آزمایش پنل پنج تایی اعتیاد

  ویدئو مراحل انجام آزمایش پنل پنج تایی اعتیاد
  آموزش پنل پنج تایی ادراری
 • ویدئو آموزش پنل سه تستی تشخیص اعتیاد

  آموزش پنل سه تستی تشخیص اعتیاد   این پنل از سه کیت مرفین ، آمفتامین ، متاآمفتامین تشکیل شده است در ویدئو زیر آموزش کامل مراحل انجام آزمایش تشخیص مصرف مواد مخدر توسط کیت سه تایی توضیح داده شده است خاطرتان نرود حتما برای جمع آوری ادرار از ظرف تمیز […]
  آموزش پنل سه تستی
تماس بگیرید