عکس دلخواه (تخفیف شگفت انگیز) و بصورت تمام عرض

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۹,۰۰۰ تومان ۲۱ % تخفیف
رپید تست حلقی کرونا -آنتی ژن
  • دقت بالا
  • نمونه گیری از حلق
  • عملکرد با آنتی زن
زمان باقی مانده تا پایان تخفیف