۲۷تیر , ۱۳۹۷
مجیک ماشروم

مجیک ماشروم

مجیک ماشروم یکی ازسمی ترین قارچ ها ، مجیک ماشروم است این گیاه به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان ها در طبیعت رشد کرده است. شکل این گیاه به صورت قارچ های خوراکی و طبیعی است   به همین دلیل بسیاری از افراد آن را بی خطر انگاشته و […]
۲۵تیر , ۱۳۹۷
علایم اعتیاد به حشیش

علایم و نشانه های اعتیاد به حشیش یا ماریجوانا

علائم و نشانه های اعتیاد به حشیش ، ماریجوانا ، گل ، علف یکی از مواد مخدری که امروزه مصرف آن در بین معتادان رواج دارد حشیش یا ، ماریجوانا ، گل ، علف است. تترا هیدروکانابینول یاTHC  ماده اصلی روان گردان موجود در حشیش یا ، ماریجوانا ، گل ، علف […]
۲۴تیر , ۱۳۹۷
ترک اعتیاد در خانه

ترک اعتیاد در خانه

ترک اعتیاد در خانه بیماری اعتیاد هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل می کند به همین دلیل کنترل اعتیاد می تواند این هزینه ها را به میزان قابل قبولی کاهش دهد.  متاسفانه بسیاری از معتادان زمانی تصمیم به ترک اعتیاد می گیرند که از لحاظ مالی در تنگنا قرار […]
۲۳تیر , ۱۳۹۷
علائم تشخیص اعتیاد به شیشه

علائم تشخیص اعتیاد به شیشه

علائم تشخیص اعتیاد به شیشه شیشه یکی از مواد محرک روان است (بیشتر سیستم اعصاب مرکزی را تحریک می کند)که موجب افزایش انرژی ، تحرک و لذت می شود به طوریکه یکی از پزشکان اعتیاد در رابطه با شیشه اینگونه بیان می کند که درصد توهم زایی و تحرک بخشی […]
تماس بگیرید