آشنایی با بیماری هاکرونا یا کوید 19

امیکرون کرونا چیست؟

? What is an Omicron Corona


در 24 نوامبر 2021، واریانت جدید از ویروس سارس کوید 19 به سازمان بهداشت جهانی گزارش شد. این سویه جدید برای اولین بار در نمونه های جمع آوری شده در 11 نوامبر 2021 در بوتسوانا و در 14 نوامبر 2021 در آفریقای جنوبی شناسایی شد.

نگراني بسياري از كشورها از امیکرون بسیار شدت گرفته است . این سويه جديد در ابتـدا 1,529,1, B  ناميده شد و سپس توسط سازمان جهاني بهداشت، نوع Omicron نام گرفت

سازمان جهانی بهداشت در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد سویه امیکرون هم اینک در بیش از ۶۰ کشور گسترش یافته و جهان را در خطر بسیار بالایی قرار داده است.

شواهد اولیه حاکی از آن است که این واریانت توانایی گریز از ایمنی ناشی از واکسن‌های موجود را داراست؛ گرچه شواهد آزمایشگاهی درباره میزان کشندگی امیکرون محدود است.

همزمان با اقدام سازمان بهداشت جهانی برای قرار دادن سویه جدید ویروس کرونا، اومیکرون، در ردیف ویروس‌های «با قابلیت سرایت بالا» و «نگران‌کننده»، تلاش‌های جهانی برای مهار این سویه جدید تشدید شده است.

تفاوت های واریانت امیکرون در چیست؟

«اومیکرون»، که یکی از تغییریافته‌ترین موارد جهش ویروس کرونا محسوب می‌شود

ويروس كرونا به كمك پروتئيني به نام اسپايك، وارد سلول هاي بدن شده و باعث بيماري كوويد-19 مي شود. حدود  50 تغيير يا بيشتر در پروتئين اسپايك در نوع اوميكرون مشخص شده است كـه دو برابر جهش هاي نوع دلتا است.واریانت اومیکرون

نيمي از اين جهش ها در ناحيه اي است كه ويروس كرونا به كمك آن به سلول بدن انسان متصل شده، وارد آن مي شود و باعث عفونت مي شود.

جهش ها در اين ناحيه ويروس مي تواند باعث شود دستگاه ايمني (يعني آنتي بادي هاي ساخته شده بعد از واكسيناسيون يـا عفونت قبلي) ويـروس را كمتر از قبل تشخيص دهد تـا در نتيجه خطر عفونت مجدد بـا اوميكرون افزايش يابد.

حـداقل سه جهش در نـوع اوميكرون، بــه ويروس براي فرار از شناسايي شدن توسـط آنتي بادي دسـتگاه ايمني كمـك مي كنـد. ظـاهراً جهـش ديگري هم توانايي آن را براي ورود بـه سلول هاي انسان افـزايش مي دهد و باعث انتقال بيتر آن مي شود.

همچون گذشته و مانند سويه هاي قبلي، اين نگراني وجود دارد كه اين نوع كرونا مي تواند به شيوع بيماري در بسياري از كشورها دامن بزند و سيستم هاي بهداشتي را تحت فشار قرار دهد و احتمالاً ايمني واكسن را دور بزند.

اومیکرون چطور سر و کله اش پیدا شد؟

به باور يكي از دانشمندان مؤسسه ژنتيك UCL لندن، احتمالاً  نوع  “امُيکـرون« در طول عفونت مزمن در فـردي با نقص سيستم ايمني (احتمالا مبتلاي به HIV/AIDS درمان نشده) تكامل يافته است. تصور مي شود اين سويه كه براي اولين بار در بوتسوانا در جنوب آفريقا كشف شد، سريع تـر از سويه دلتا در جهان گسترش پيدا كند.

سويه اوميكرون كه با نام علمي B.1.1.529 شناخته مي شود تا 24 نوامبر (3 آذر)، زماني كه مقامات آفريقاي جنوبي آن را به سازمان جهاني بهداشت (WHO) گـزارش كردند، براي عموم تا حد زيادي ناشناخته بود. تنها پـس از گذشت دو روز، WHO توانست مشخصات و وضـعيت سويه” امُيكرون« را به طور قابل توجهي شناسايي كند.

آفريقاي جنوبي 2798 كيلومتر مربع مساحت دارد و از جنوب بــه اقيانوس اطلس جنوبي و اقيانوس هنــد مي رسد و از شمال با كشورهاي نامبيا، بوتسوانا و زيمباوه و از شرق با موزامبيك و اسواتيني همسايه و هم مرز مي باشد. آفريقاي جنـوبي همچنـين دور تـا دور كشـور كوچـك لسـوتو را گرفته و وسيع ترين كشور در بخش جنوبي قاره آفريقا و بيست و چهارمين كشور پهناور در دنيا است.

جمعيت آفريقاي جنوبي در حال حاضر بـيش از 58 ميليون نفر است اين كشور  بيست و چهارمين كشور پرجمعيت دنيا نيز مي باشد

ظهور اومیکرون از ایدزی های درمان نشده

آفريقاي جنوبي داراي 2،8 ميليون نفر مـتلا به HIV است سهم ايـن تعداد مبـتلا حدود 19 درصد از جمعيت خواهد بـود كـه بيشـترين شيوع در جهـان اسـت . لازم بـه ذكر اسـت حدود 70 درصد مبتلايان تحت درمان ضد رترو ويروسي( ARV) هستند .

ميانگين سني مردم در اين كشور 3/24 سال است . رشد جمعيـت در اين كشور منفي است. اميد به زندگي در بدو تولد براي زنان 66/41سال و براي مردان 21/43سال است.

در مورد سويه بتا هم كه سال گذشته در آفريقاي جنوبي شناسايي شد، نيـز اين احتمال مطرح است كه از يك فرد آلوده به HIV منشاء گرفته باشد

در مورد چرايي فزوني احتمال رخداد جهش هاي ويروس كرونا در بدن افراد که تست ایدز مثبت داشتند احتمالات زيادي مطرح است كــه مهم تـرين ان ها مزمن شدن كوويد-19 درآن ها مي باشد

گرچه پديده بروز جهش در ويـروس كرونا در مبتلايان به كوويد -19 داراي بيماري زمينه اي مضعف سيستم ايمني براي پژوهشگران كاملا شـناخته شده بـود ولي براي نخسـتين بـار بـه طور عمده بـراي جهش آلفا در يـك بيمار كوويد -19 كه براي لنفوم تحت درمان بود گزارش شد.

در افراد داراي بيماري هاي تضعيف كننده سيستم ايمني بـه طور معمول دوره بيماري طولاني تر از معمول خواهد بود به عنوان نمونه در يكي از افراد اچ اي وي مثبت طول دوره درمان به بـيش از 27 هفته( 189 روز) رسيد و در تمام طـول ايـن مـدت تسـت حلقی كرونا مثبت بـود و ديگـر بررسي ها هم حاكي از طولاني شدن دوره بيماري داشت،

بخوانید  انتقال ایدز از طریق غذا

حدود 30 جهش ژنتيكي در ويـروس در گردش در بدن اين بيمار گزارش شد. كه اين جهش ها عمدتا در ناحيه اسپايك و در بخش هاي تاثير گذار بـر اثربخشي واكسن و فرار ايمني رخ داده بودند

اين شواهد نشان دهنده لزوم اتخاذ و تاكيد بيشـتر بر اولويـت انجام واكسيناسيون بيماران زير:

 مبتلا به بيماري هاي تضعيف كننده سيستم ايمني و يا تحت درمان با داروهاي سركوبگر سيستم ايمني و نيز شيمي درماني  مي باشد 

واریانت omicron

چرا واریانت omicron نگران کننده است

اولين بار در آفريقاي جنـوبي، بوتسوانا، هنگ كنگ و چند كشور ديگر مواردي از ايـن نـوع كرونا تاييـد شـد. آن چـه باعـث نگرانـي دربـاره ايـن سـويه شـده اسـت، وجــود تعداد قابل ملاحظه از جهـش ها در پـروتئين اسـپايك در اين نوع ويروس كرونا است.

بـيش از 30 جهش در پـروتئين اسپايك گزارش شده كه بـيش از دوبرابر مقدار جهش هاي سويه دلتا است.

اين نوع از جهش ها در انواع جهش يافته قبلي كرونا، منجر به؛

  •  افزايش سرعت انتقال ويروس
  •   عفونت زايي بيشتر
  •  و فرار از سيستم ايمني  شده بود.

ویروس به كمك پروتئين اسپايك با اتصال به گيرنده مخصوص وارد سلول هاي بدن شده و باعث بيماري كوويد-19 مـي شـود. البته برخي از جهش ها جديد بوده و مربوط به پروتئين اسپايك نيستند.

. همان گونه كـه در شكل ديده مي شود تعداد موارد با فاصله كمتر از موج هاي قبلي به سرعت بسيار فراتر از موج هاي قبلي رو به فزوني گذاشته است.

در آفريقاي جنوبي، ميانگين تعـداد 280 مـورد COVID-19 در روز در هفته قبل از شناسايي »امُيكرون«  omicron بـــه 800 مورد در روز در هفته بعـد افزايش يافت كــه البته شايد بخشي از آن اين فزوني موارد به واسطه افزايش نظارت ها و تقويت سيستم شناسايي و گزارش دهي موارد بازگردد.

البته در استان گواتنگ آفريقاي جنوبي؛ زمان دو برابر شدن در موج چهارم بسيار كمتر از سه موج قبلي گزارش شده  است.

فرار ايمني Immune escape يكي ديگر از نگراني هاي جدي در مورد اين سويه مي باشد . در غياب اطلاعات مربوط بــه مطالعات آينده نگر اثربخشي واكسن شايد داده هاي مطالعات خنثي سازي آنتي بادي  سرم هاي افراد واكسينه شده، داده هاي اوليه از برنامه ملي آزمـيش PCR بتواند سرنخ هايي ارائه دهد.

داده هاي مرـوط به آزمايش هاي PCR مثبت در افرادي كه آزمايش هاي قبلي آنها مثبت بود، حاكي از افزايش موارد عفونت مجدد در آفريقاي جنــوبي اســت. بـا ايـن حـال، افـزايش اسـتفاده از تسـت هـاي آنتـي ژن سـريع و گـرفتن نـاقص نتـايج منفي، تفسير نرخ هاي مثبت تست را  قدري پيچيده كرده است.

لازم بـه ذكر اسـت تعـداد تسـت هـاي انجـام شـده طـي هفتـه گذشـته بـه حـدود چهـار برابـر نـرخ قبلـي افـزايش يافتـه اسـت. بـا وجـود ايـن محـدوديت،  بـه نظـر مـي رسد افــزايش مــوارد عفونــت مجدد reinfection مطــابق  بــا جهــش هــاي فــرار ايمنــي موجــود  در omicron باشــد. موضــوع  ابــتلاي مجــدد بيمــاران  قبلــي كوويــد-19 را در مـورد ايـن سـويه بـه عنـوان يـك اسـباب نگرانـي جـدي در نظـر گرفـت. تـا كنـون پژوهشــگران بريتانيــايي ريســك عفونــت مجــدد در اثــر ســويه »امُيكــرون« را 5 برابر ديگر سويه ها برشمرده اند.

مطابق پيش بيني هاي موسسه National Institute for Communicable Diseases (NICD) عدد باز تولید پايه R, در گواتنگ افريقاي جـوبي بــيش از 2 بــراورد شده است در حالي كـه در چند ماه اخير و در حضيض مــوج سوم اپيــدمي در افريقــاي جنــوبي بــراي ســويه دلتـا بـه يـك كـاهش يافتـه بـود! بنـابراين بايـد در انتظار انتشار بسيار سـريع تر اين سويه اوميكرون بود.

در ضــمن داروهاي توليد شده بــا فناوري آنتي بادي هاي مونوكلونال و آنتي بــادي هاي نوتراليزان ( خنثــي كننــده)  بــا توجـه بــه تعـدد جهــش هــا در پــروتئين اسپايك احتمالا دچار افت اثربخشي خواهند بود.

هرچنــد شــركت دارويــي  GlaxoSmithKlin  اعــلام كــرد داروي ايــن شــركت بــه نـــام sotrovimab كـــه ســـازوكار اثربخشـــي آن بـــر اســـاس انتـــي بـــادي هـــاي نوتراليزان است همچنان براين سويه اثر بخش بوده است.

 

پژوهشگران انگليسي با مطالعه 121 نفر افراد در تماس با مبتلايان به اين سويه جديد دريافتند سرعت انتشار بيماري ناشي از اين سويه تقريبا سه برابر سويه دلتا مي باشد.

 

مطـابق مطالعـات مـدل سـازي شـده اپيـدميولوژيك ايـن سـويه طـي مـاه هـاي آتـي و بــه زودي تبــديل بــه ســويه غالــب در بســياري از كشــورها خواهــد شــد. و شــاهد شــكل گيــري مــوج عظيمــي از ابــتلا در سراســر جهــان خــواهيم بــود. حتــي اگــر احتمـال بـروز شـكل هـاي شـديد و نيازمنـد بسـتري شـدن درپـي ابـتلا بـه ايـن سـويه كــم باشــد ولــي افــزايش غيرعــادي مبتلايــان بــالتبع افــزايش نيــاز بــه بســتري شــدن در بيمارستان و مشكلات جدي متعاقب آن در انتظار جهانيان خواهد

علائم اومیکرون

در ضمن داروهاي توليـد شده با فناوري آنتــي بادي هــاي مونوكلونــال و آنتـي بادي هــاي نــوتراليزان ( خنثــي كننــده)  بــا توجـه بــه تعدد جهش ها در پــروتئين اسپايك احتمالا دچار افت اثربخشي خواهند بود.

هرچند شركت دارويي  GlaxoSmithKlin  اعلام كرد داروي اين شــركت بــه نـــام sotrovimab كـه سازوكار اثربخشـي آن بـــر اساس انتـي بـادي هاي نوتراليزان است همچنان براين سويه اثر بخش بوده است.

بخوانید  تاثیر کرونا بر روی ایدز

 

پژوهشگران انگليسي با مطالعه 121 نفر افراد در تماس با مبتلايان به اين سويه جديد دريافتند سرعت انتشار بيماري ناشي از اين سويه تقريبا سه برابر سويه دلتا مي باشد.

 

مطـابق مطالعـات مـدل سـازي شـده اپيـدميولوژيك ايـن سـويه طـي مـاه هـاي آتـي و بــه زودي تبــديل بــه ســويه غالــب در بســياري از كشــورها خواهــد شــد. و شــاهد شــكل گيــري مــوج عظيمــي از ابــتلا در سراســر جهــان خــواهيم بــود.

حتــي اگــر احتمـال بـروز شـكل هـاي شـديد و نيازمنـد بسـتري شـدن درپـي ابـتلا بـه ايـن سـويه كــم باشــد ولــي افــزايش غيرعــادي مبتلايــان بــالتبع افــزايش نيــاز بــه بســتري شــدن در بيمارستان و مشكلات جدي متعاقب آن در انتظار جهانيان خواهد بود.

كروناي نوع اميكرون  و ميزان شدت بيماري

هنــوز بــراي داوري دربــاره ميــزان شــدت بيمــاري بــا كرونــاي ” امُيكــرون« نســبت بــهســويه هــاي جهــش يافتــه  ديگــر ويــروس ماننــد دلتــا زود اســت. عــلاوه بــر ايــن،شناسـايي دقيـق و اعـلام رسـمي ميـزان شـدت بيمـاري بـا يـك نـوع ويـروس بـه چنـد روز تا چند هفته زمان احتياج دارد.

اطلاعــات اوليــه از آفريقــاي جنــوبي نشــان داده كــه ميــزان بســتري هــا افــزايش يافتـه، امـا ايـن مـيتوانـد بـه دليـل افـزايش كـل تعـداد مـوارد ابـتلاي كرونـا باشـد، نـه عفونــت بــا ” اُميكــرون« نبايــد فرامــوش كــرد كــه پوشــش واكسيناســيون در آفريقــاي جنــوبي در مقايســه بــا ديگــر كشــورهاي جهــان همچنــان پــايين (كمتــر از %25) است.

در برخـي منـابع هـم بـه تمايـل ايـن سـويه بـه بـروز بيمـاري بـا شـكل هـاي خفيـف باليني اشاره شده بود امادر اين مورد بايد به دو نكته دقت داشت

  1. نخست ايـن كه تنهـا 9درصـد جمعيـت ايــن كشـور بــالاي 60 ساله هستند و 65درصد جمعيت 64-15 ساله هستند. پـس بـديهي اســت غالــب بيمــاران جوان باشند و با شدت علايم كمتر
  2. همين موضوع در مـورد بيمــاران شناسايي شده در بين بازگشتي از جنوب افريقا صدق مي كند كه غالبا جوان هستند.

به نظـر  مـي  رسـد  قضـاوت در مـورد  ايـن  كـه  ايـن  سـويه  تمايـل  كمتـري  بـه  بـروز  شـكل  هــاي شــديد بيمــاري داشــته باشــد كمــي زود باشــد نيازمنــد بررســي هــاي بيشــتر باشد.

تاثير سويه جديد ” اُميكرون« بر كارايي واكسن

دانشمندان در حال بررســي تأثير احتمــالي ويــروس كروناي” امُيكــرون« بــركارايي واكســنهــا هســتند. آنچــه تــاكنون مي دانيم ايــن اســت كــه واكسن هــا درکاهش بيماري هاي شديد و مرگ بر اثـر نوع غالب فعلي، يعني كروناي دلتا، موثر و كارآمد عمل كــرده اند و مي توان اميدوار بود تــا واكسن ها در برابــر” اميكـرون ” هـم ايمنـي قابـل قبـولي ايجاد كنند و تـا حد خوبي از بيماري شديد و بستري در بيمارستان پيشگيري كنند.

بــه گفتــه وزيــر بهداشــت آفريقــاي جنــوبي، بررســي نمونــه كــوچكي از مــوارد ابــتلاي بـه نـوع جديـد ” امُيكـرون« ، نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه اكثـر مـوارد بسـتري اخيـر از افــراد غيرواكســينه بــوده انــد كــه ميتوانــد نشــانه خــوبي باشــد از ايــن كــه واكســن همچنــان محافظــت ايجــاد مــيكنــد. هرچنــد مــواردي از عفونــت مجـدد بــا ” امُيكــرون«  در افــرادي كــه ســابقه واكسيناســيون يــا ابــتلا بــه كرونــا داشــته انــد، هــم گزارش شده است.

بـا بررسي خـود جهـش هـا، نميتـوان رفتـار ويـروس را پـيش بينـي كـرد و بـراي فهـم ميــزان ريسك واقعي آن بايد منتظــر مطالعات بيشتر آزمايشگاهي و باليني بود.

همـان طـور كـه قبـل از ايـن، بـا بـروز نـوع دلتـا نگرانـي ها دربـاره كـاهش اثـر واكسـن هــا در پيشــگيري از كرونــا افــزايش يافــت، امــا واكســن هــا همچنــان در پيشــگيري از بيمــاري، بــه ويــژه بيمــاري شــديد و بســتري در بيمارستان، اثربخشــي قابــل قبولي داشتند و محافظــت خــوبي را در برابــر ويــروس كرونــا در زمــان شــيوع كرونــاي دلتــا ايجــاد كردنــد هرچنــد نتــايج مطالعــات آزمايشــگاهي بــرروي ويــروس تكثيــر  در محيط كشت چندان دلگرم كننده نبوده است.

پژوهشگران بــا اســتفاده از افزودن ســرم افــراد واكســينه شــده بــر روي محــيط كشت سـويه ” امُيكــرون« بــه نتــايج اوليــه نگــران كننــده اي دســت يافتنــد! سرم افرادي كــه شش مــاه از دريافــت دومــين دوز واكســن ان هــا گذشته بود تقريبــا هــيچ تــاثيري بــر رشــد ايــن ســويه در محــيط كشــت نداشــت. دو دوز واكســن فــايزر هـم پـس از 6مـاه تاحـدود 34 درصـد تـاثير داشـت ! ولـي بـا  دوز بوسـتر تـا 70 درصـد افزايش مي يافت.

واکسن امیکرون

ساخت واکسن برای واریانت اومیکرون

واكســن كوويد-19 شركت داروسازي اينـواو (INO.O) حاوي يـك نسخه واقعــياز پــروتئين اسپايك ويــروس است كــه باعث بيمــاري نميشــود، امــا ميتوانــد باعــثتحريــك سيســتم ايمنــي شــود. ســازنده واكسن گفته است كه شروع بــه توسعه يـك پــروتئين سـنبله بـه طـور خـاص بـر اسـاس تـوالي ژنتيكـي شـناخته شـده ايــن گونـه جديـد كـرده اسـت.

سـخنگوي ايـن شـركت گفـت: »كـار اوليـه چنـد هفتـه طـول خواهد كشيد.«

ســاير توســعه دهنــدگان واكســن، از جملــه بيونتــك در آلمــان و جانسون انــد جانسون، گفتـه انـد كـه در حـال آزمـايش اثربخشـي واكسـن هـاي خـود در برابـر ايـن نوع جديد كرونا هستند.

شــركت داروسازي اينــواو (INO.O) اعــلام كــرد كــه آزمــايش واكســن خــود، INO-4800 را بــراي ارزيــابي اثربخشــي آن در برابــر ســويه جهــش يافتــه جديــد كرونــا آغــاز كــرده اســت، ايــن شــركت انتظــار دارد كــه ايــن آزمــايش حــدود دو هفتــه بــه طول انجامد.

اينــواو همچنــين گفته است كه به طــور هم زمان در حال طراحي يــك واكســن جديد است كه به طور خاص ” اُميكرون« را هدف قرار ميدهد  

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا