آموزش انجام آزمایش و خواندن جواب رپید تست

رپید تست خون

خانه/فروشگاه/رپید تست خون

رپید تست خون به شیوه ای طراحی شده است که برای تشخیص باید نمونه خون شخص را روی آن قرار دهیم البته سرم خون نیز در بعضی عمل می کند

این نوع رپید تست ها در آزمایشگاه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و غالبا برای تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت

ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
دسته محصولات
محدوده قیمت