آموزش انجام آزمایش و خواندن جواب رپید تست

آموزش

rapid test کرونا

خانه/فروشگاه/rapid test کرونا

rapid test کرونا یک ابزار سرع تشخیصی است که می تواند در عرض چند دقیقه از روی آنتی بادی های داخل خون / سرم بیمار ابتلای وی را به بیماری کوید 19 یا کرونا تشخیص دهد

این رپید تست با بررسی igg و igm بیمار می تواند مشخص کند شخص هم اکنون مبتلا است و یا قبلا مبتلا بوده و هم اکنون بهبود یافته است