آموزش انجام آزمایش و خواندن جواب رپید تست

آموزش

کیت اچ پیلوری استول

کیت اچ پیلوری استول

(دیدگاه 1 کاربر)
دسته: تست بیماری, لوازم آزمایشگاهی

آزمایش سریع اچ پیلوری استوی  یک روش ایمونوکروماتوگرافی غربالگری برای تشخیص نمونه های آنتی ژن هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع است

توضیحات:امکان دارد سفارش شما بر اساس موجودی فروشگاه رپید تست از برند های متفاوتی باشد که در کیفیت و حساسیت تفاوتی ندارند.

برای دریافت قیمت کیت اپ پیلوری استول در تعداد بالا تماس بگیرید.

ویژگی‌های منحصربفرد
  • کیفیت بالا
  • نمونه گیری مدفوع
  • تاییده بهداشت
  • دقت بالا

14,500 تومان

تحویل اکسپرس
پشتیبانی سریع
ضمانت اصل بودن کالا


توضیحات

کیت اچ پیلوری استول جهت تشخیص کیفی H.pylori با استفاده از مدفوع مورد استفاده قرار می گیرد. حساسیت این تست ۱۵ ng/ml می باشد

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی عمل می نماید.

جمعیت هدف آزمایش : افراد مراجعه کننده به آزمایشگاه یا درمانگاهها برای تشخیص وجود یا عدم وجود باکتری  H.pylori در دستگاه گوارش می باشد.

استفاده ار رپید تست اچ پیلری استول  به عنوان یک روش تشخیص وجود آنتی ژن  H.pyloriدر نمونه مدفوع انسان طراحی شده و بایستی به نکات توصیه شده در توضیحات محصول دقت لازم را داشته باشید.

استفاده از کیت تست اچ پیلوری استول  بسیار آسان بوده و کاربر مورد نظر نیاز به آموزش ساده در خصوص نحوه کار با تست و تفسیر نتیجه آن دارد.

اصول انجام تست:

این تست بر اساس روش ایمونوکروماتوگرافی (lateral flow immunoassay ) انجام می شود و تست کیفی محسوب می شود. بر روی ذرات رنگی (قرمز)  همگن پلی استیرن آنتی بادی های اختصاصی مونوکلونال موشی بر ضدآنتی ژن H.pylori قرار داده می شود.

همچنین پروتئین خاصی نیز به ذرات دیگر پلی قرار داده میشود. این دو نوع پلی استیرن بر روی پد مخصوص اسپری شده و بر روی تست قرار می گیرد. در محل خط تست روی نوار نیتروسلولز نیز آنتی بادی موشی بر ضد اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pyloriاسپری شده است.

همچنین در روی خط کنترل آنتی بادی خرگوشی بر ضد پروتئین خاص قرار داده شده است . هنگامی که نمونه مدفوع مثبت باشد ، آنتی بادی ضد آنتی ژن  H.pyloriبه انتی ژن مربوط متصل شده و همراه جریان بافر به سمت نیتروسلولز حرکت کرده تا به خط تستمیرسد.

در اینجا آنتی بادی موجود به اپی توپ دیگر آنتی ژن  H.pylori متصل شده و در نتیجه ذرات رنگی پلی استیرن در کنار هم قرار گرفته و ایجاد رنگ قرمز در این ناحیه میکند. . مابقی ذرات پلی استیرن به حرکت خود ادامه داده و بر روی خط کنترل آنتی بادی ضد پروتئین مخصوص متصل شده به ذرات پلی استیرن با پروتئین مخصوص روی خط کنترل تثبیت می شوند و خط کنترل را نیز بوجود خواهند آورد .

چناچه در مدفوع  H.pyloriوجود نداشته باشد ، واکنشی در خط تست ایجاد نمی شود. ولی همچنان واکنش در خط کنترل ایجاد میگردد.

اجزا موجود در تست:

  1.  کاست تست
  2.  بالشتک حاوی سیلکاژل(رطوبت گیر)
  3.  ویال حاوی بافر مخصوص

نحوه نمونه گیری:

  1.  نمونه مدفوع باید در حدود  ۲۵۰میلی گرم و ترجیحا در روز آزمایش تهیه شده باشد.
  2.  در صورتی که زمان نمونه گیری از زمان انجام آزمایش بیش از  ۲ساعت فاصله داشته باشد ، بهتر است نمونه در دمای ۲تا  ۸درجه و حداکثر برای یک تا دو روز نگهداری شود.

نحوه انجام تست :

نمونه مدفوع را آماده نمایید.در نظر داشته باشید بافر ، نمونه و کاست بایستی به دمای اتاق برسند.

-۱در پوش ویال حاوی بافر را باز کنید.

-۲سواپ متصل به درپوش ویال را در مدفوع مورد آزمایش فروکنید، بطوریکه حداکثر  ۵میلی متر از سواپ داخل مدفوع قرار گیرد و به آهستگی آنرا به طرفین

بچرخانید.

-۳درپوش سواپ آغشته به مدفوع را در ویال بافر قرار داده ، آن را محکم بسته و در حدود  ۱دقیقه تکان دهید تا مدفوع در بافر سوسپانسیون یکنواخت ، زرد

-۴کاست مخصوص تست را از محفظه پوچ خارج کنید و به صورت افقی روی میز قرار دهید.

-۵قطعه فوقانی در پوش را بشکنید و از ویال به صورت قطره چکان استفاده کنید. ۱الی  ۲قطره از بافر مخلوط شده با مدفوع را در حفره بیضی شکل روی کاست

بریزید.

-۶حدودا ۱۰دقیقه صبر نموده و سپس جواب تست را بخوانید.

-۷ممکن است تکنسین آزمایشگاه در هنگام آماده سازی مدفوع )مراحل  (۶-۴خوب عمل نکرده ودر نتیجه محلول یکنواخت در ویال ایجاد نشده باشد. در این

صورت تکه های جامد مدفوع ممکن است در داخل حفره بیضی تشکیل شده و مانع از بالا رفتن محلول در طول تست گردد. لذا چنانچه خطی تشکیل نشد ، سواپ

را به آرامی در حفره بیضی فرو کرده وکمی تکان دهید. در صورتی که مجددا محلول در طول تست بالا نرفت یک قطره بافر به حفره بیضی اضافه کنید

خواندن نتایج تست:

تست مثبت : ظهور دو خط صورتی رنگ

تست منفی : فقط یک خط پصورتی رنگ در بالا

تست مثبت ضعیف : یک خط پر رنگ در بالا و یک خط کمرنگ در پایین

چنانچه اصلا خطی ظاهر نشود و یا تنها خط پایینی ظاهر شود ، در این حالت تست باید تکرار شود.

تاکید می شود جوابها باید قبل از  ۱۰دقیقه خوانده شود. تفسیر نتایج با پزشک معالج خواهد بود.

Sensitivity and Specificity

این تست با تست مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است و نتایج به شرح زیر است:

جدول  :۱محاسبه دقت تست

Total

Result

H.pylori Test

Approved Similar Results Positive Negative

H.pylori Stool

Rapid Test

Positive 61 1 62 PPV 98.38%

Negative 1 75 76 NPV 98.68%

Total Result 62 76 138

Sensitivity Specificity

۹۸.۳۸% ۹۸.۶۸%

تکرار پذیری

:Intra Assayدقت  Within Run بر روی  ۱نمونه منفی ،  ۱نمونه مثبت ضعیف و  ۱نمونه مثبت قوی هر کدام  ۲۰بار انجام گردید که دقت آن  >%99بود.

Inter Assayدقت  Between Run بر روی  ۱نمونه منفی ،  ۱نمونه مثبت ضعیف و  ۱نمونه مثبت قوی با استفاده از  ۳بچ ) (LOTمختلف تست  H.pylori و هر کدام  ۱۰بار انجام گردید ، که دقت آن  >%99بود.

انبارش و پایداری

این تست بایستی در دمای اتاق  ۲-۳۰سانتی گراد نگهداری گردد.به شرط سالم بودن ساشه بسته بندی ، تا زمان انقضا درج شده بر روی ساشه پایدار می باشد.

همچنین از فریز کردن تست ، قرار دادن در معرض نور مستقیم آفتاب ، حرارت و رطوبت خودداری نمایید. پس از باز نمودن ساشه بسته بندی حداکثر ظرف مدت

۱ساعت بایستی از تست استفاده نمود

برای تشخیض  H.pyloriاز روش های متعددی استفاده می شود. درتست تنفسی اوره حاوی کربن نشاندار به مریض داده می شود. میکروب با آنزیم اوره آز ، اوره را تجزیه کرده که حاصل آن  CO2 حاوی کربن نشاندار است که در بازدم بیمار دفع و اندازه گیری می شود.

نکته منفی این روش قیمت بالا و ورود ماده رادیو اکتیو به بدن بیمار است.

روش دیگر تست اوره آز است که لازمه آن انجام آندوسکوپی و نمونه برداری از محل زخم است. این نمونه از نظر وجود آنزیم اوره آز مورد بررسی قرار می گیرد.

نکات منفی این روش قیمت گران و نیز تهاجمی بودن به دلیل انجام آندوسکوپی است.

روش دیگر ، تست سرمی است که طی آن سرم بیمار از نظر وجود IgGو  IgMبر علیه آنتی ژن های  H.pylori مورد آزمایش قرار میگیرد. از آنجا که آنتی بادی ها با تاخیر در بدن بیمار ایجاد شده و پس از درمان هم تا مدتها در بدن بیمار وجود دارد ، لذا رابطه واضحی بین مثبت بودن تست و وجود   H.pyloriدر مخاط بیمار ، حداقل در کوتاه مدت ، وجود ندارد. تست مدفوعی

H.pyloriوجود آنتی ژن را در مدفوع آشکار میسازد و روش ایمونوکروماتوگرافی انجام آن را بسیار ساده و به نسبت سایر روش ها ارزان می نماید.

دانلود برشور محصول

اطلاعات بیشتر

مشخصات کلی
نوع کیت
نحوه عملکرد

مکانیکی

زمان پاسخ دهی
تاریخ انقضاء
گواهینامه ها
ساخت
وسایل اضافی
قدیمی‌ترین
جدیدترین بیشترین امتیاز
Inline Feedbacks
نمایش تمام نظرات
نیلو
11 ماه قبل

این کیت به اندازه آزمایش دقیق می باشد؟

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…