نقد و بررسی

اتیل گلوکورونید (ETG) متابولیت اتیل الکلی است که در بدن توسط گلوکورونیداسیون بدنبال قرار گرفتن در معرض اتانول، مانند نوشیدن نوشیدنی های الکلی، تشکیل می شود. به عنوان یک نشانگر زیستی برای آزمایش استفاده از اتانول و برای نظارت بر پرهیز از الکل در شرایطی که نوشیدن الکل ممنوع است، مانند در ارتش، در برنامه‌های نظارت حرفه‌ای (متخصصان سلامت، وکلا، خلبانان خطوط هوایی در بهبودی از اعتیاد)، در مدارس، کلینیک‌های پیوند کبد استفاده می‌شود.
یا در بیماران الکلی در حال بهبودی. ETG را می توان با روش های آزمایشگاهی سنتی (GC/MS یا LC/MS) تا حدود ۸۰ ساعت پس از مصرف اتانول در ادرار اندازه گیری کرد (تا حد زیادی به مقدار نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی بستگی دارد).
ETG نسبت به اندازه‌گیری حضور خود اتانول، شاخص دقیق‌تری برای مواجهه اخیر با الکل است.

این نوار برای تشخیص استفاده یا سوء مصرف الکل در ادرار انسان ساخته شده است.

این امکان تشخیص اتیل گلوکورونید یا “EtG” را فراهم می کند.
EtG نشانگر زیستی اصلی در مورد برجسته کردن مصرف الکل است، زیرا این یک متابولیت اصلی اتانول موجود در نوشیدنی های الکلی است.

آزمایش ادرار به ویژه در شرایطی که مصرف الکل کاملاً ممنوع است مفید خواهد بود، مانند یک ترک تحت نظارت پزشکی، یا در برخی محیط‌های حرفه‌ای که به دلایل ایمنی نیاز به پرهیز کامل دارند (مثلاً در حمل‌ونقل یا زمینه‌های پتروشیمی).

این آزمایش یک سنجش کیفی است (نوع “NO / YES”)، و بنابراین یک نتیجه “منفی” یا “مثبت” ارائه می دهد.