۵فروردین , ۱۳۹۷
رپید تست

رپید تست چیست؟

رپید تست (تشخیص اعتیاد و ایدز) رپید تست ، Rapid Test یا (آزمایش سریع) جهت تشخیص فوری و غربالگری اولیه پزشکی استفاده می شود رپید تست ها در جهت استفاده در امکانات آزمایشگاهی و پزشکی با منابع محدود مورد بهره برداری قرار گرفته و روند تشخیص اولیه را به سرعت […]
تماس بگیرید