۲۹خرداد , ۱۳۹۷
تقلب در تست اعتیاد

تقلب در تست اعتیاد با قرص های ضد بارداری و آبلیمو

تقلب در تست اعتیاد با قرص های ضد بارداری و آبلیمو تقلب در تست اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات فردی و اجتماعی در بیشتر جوامع مصرف مواد مخدر است بنابراین با توجه به وجود این مشکل درخواست آزمایش عدم اعتیاد در مواردی مانند ازدواج ، استخدامی و متقاضیان دریافت گواهینامه […]
تماس بگیرید