۱۹خرداد , ۱۳۹۷
قرص b2

قرص B2 (بوپرنورفین)

آشنایی با قرص B2 (بوپرنورفین) این مطلب فقط جهت آشنایی با قرص بوپرنورفین یا ب۲ نوشته شده است قرص B2 (بوپرنورفین) یک داروی مسکن مخدر خیلی قوی است. که احتمال وابستگی و اعتیاد به این دارو وجود دارد و در نتیجه منجر به عوامل جسمی و روانی جدی می گردد […]
تماس بگیرید