۱۷مرداد , ۱۳۹۷
کوکائین

کوکائین یا کوک چیست؟

کوکائین چیست؟ مواد مخدر فقط به فرد مصرف کننده آسیب نمی زند بلکه با هر کسی که با این فرد در تماس است آسیب می رساند. یکی از خطرناک ترین و اعتیاد آورترین مواد مخدر کوکائین است کوکایین یا کوک که  از برگ گیاه کوکا بدست می آید  معمولا به […]
تماس بگیرید