جدیدترین محصولات

قبل از هر پشیمانی ، خودتان متوجه شوید.


تست های اعتیاد


سوالات متداول

1بهترین زمان استفاده از تست بارداری چه موقع هست؟
برای استفاده از تست بارداری از یک روز پس از تاخییر عادت ماهیانه می توان اقدام کرد.اما هرچه این مدت بیشتر بگذرد نتیجه دقیقتری در تست نمایان خواهد شد.
2نتیجه تست حاملگی از راه خون دقیق تر است یا ادرار؟
بی شک نتیجه تست بارداری از زاه خون بسیار دقیق تر است بطوری که می توان به سرعت نتیجه بارداری یا عدم بارداری را متوجه شد.
3آیا برای استفاده از تست ایدز به آمادگی خاصی نیاز هست؟
خیر.برای انجام آزمایش اچ ای وی یا ایدز به آمادگی خاصی نیاز نیست و فرد می تواند در هر زمان اینکار را انجام دهد
4دقت تشخیص کیت های تشخیص اعتیاد سایت تا چه اندازه نزدیک به آزمایشگاه های دولتی است؟
کیت های عرضه شده در سایت رپید تست از معتبرترین و دقیقترین تست های تشخیص اعتیاد جهانی بوده که غالبا در مراکز دولتی آزمایشگاهی عدم اعتیاد نیز استفاده می شود
5آیا تست های تشخیص اعتیاد انواع اعتیاد را نمایش می دهد؟
برای تشخیص اعتیاد باید از کیت های چند منظوره استفاده کرد که با یکبار نمونه گیری می توانید نتیجه اعتیاد به کدام ماده مخدر را تشخیص دهید
6تا چند روز پس از مصرف مواد مخدر نتیجه آن در تست مشخص می شود؟
معمولا تا یک هفته پس از مصرف مواد مخدر نتیجه آن در کیت های تشخیص اعتیاد عرضه شده در سایت مشخص می شود.
تماس بگیرید